معرفی دوره های آموزشی برگزارشده قبلی
امتحانات نهایی 1395(سوم و چهارم)

سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه

 سالي واحدي (روزانه) و نيم سالي  واحدي(بزرگسالان و داوطلبان آزاد)

رشته هاي نظري

 

در نوبت امتحاني خردادماه سال‌تحصيلي ۱۳۹4-۱۳۹5

تذکر : سوال و راهنمای تصحیح حداقل۳ ساعت پس از شروع آزمون به صورت لینک به نام دروس قرار می گيرد . فايل ها به فرمت PDF مي باشند.

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید .

دروس عمومی مشترک

قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي و اصول عقايد۲(شيعيان)

قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اهل سنت)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(ارامنه)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت زرتشتي)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت كليمي)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت آشوري)

زبان خارجي

زبان آلماني(۳)

زبان فرانسه (۳)

زبان انگليسي(۳)

راهنماي تصحيح : سوال ۱۶ درس زمين شناسي قسمت (ب) اصلاحيه دارد 

راهنماي تصحيح : سوال ۵ درس رياضي ۳  قسمت (ب) رشته علوم تجربي اصلاحيه دارد 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز و تاریخ امتحان

۸ صبح

رياضي فيزيک

علوم تجربی

ادبيات و علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

شنبه

۱۳۹۵/۰۲/۲۵

عربي  (3)

عربي(۳)

عربي  (3) ويژه ادبيات و علوم انساني

عربي 3 ويژه علوم

و معارف اسلامي

دوشنبه

۱۳۹۵/۰۲/۲۷

شيمي (۳ ) و آزمايشگاه

شيمي (۳ ) و آزمايشگاه

جامعه شناسي(۲)

جامعه شناسي(۲)

پنجشنبه

۱۳۹۵/۰۲/۳۰

هندسه (2)

زمين شناسي

تاريخ ايران و جهان (2)

تاريخ اسلام (2)

دوشنبه

۱۳۹۵/۰۳/۰۳

جبر و احتمال

رياضي۳

ادبيات فارسي تخصصي

ادبيات فارسي تخصصي

چهارشنبه

۱۳۹۵/۰۳/۰۵

زبان فارسي

زبان فارسي

جغرافيا (۲)

تفسير علوم قرآني ۲

شنبه

۱۳۹۵/۰۳/۰۸

فيزيك (۳ ) و آزمايشگاه

فيزيك (۳ ) و آزمايشگاه

رياضي

رياضي

دوشنبه

۱۳۹۵/۰۳/۱۰

ادبيات فارسي ۳

ادبيات فارسي ۳

زبان فارسي تخصصي

زبان فارسي تخصصي

چهارشنبه

۱۳۹۵/۰۳/۱۶

حسابان

زيست شناسي و آزمايشگاه ۲

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

سه شنبه

۱۳۹۵/۰۳/۱۸

----------

--------

آرايه هاي ادبي

اخلاق

 

 

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دانش آموزان (بزرگسالان و داوطلبان آزاد )

دوره پيش دانشگاهي سالي واحدي (روزانه)

 

در خردادماه سال تحصيلي ۹۴-۹۵

تذکر :( سوال و راهنمای تصحیح حداقل ۳ ساعت پس از شروع آزمون به صورت  لینک به نام دروس قرار می گيرد . فايل ها به فرم  PDF   مي باشند.

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید.)

 

معارف اسلامي (مسلمانان )

بينش ديني (اقليت هاي مذهبي)

اصول عقايد (رشته علوم و معارف اسلامي)

 

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

 

روز و تاریخ امتحان

۸ صبح

رياضی و فيزيك

علوم تجربی

علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

هنر

سه شنبه

۹۵/۰۳/۴

معارف اسلامي

معارف اسلامي

معارف اسلامي

اصول عقايد

معارف اسلامي

پنجشنبه

۹۵/۰۳/۶

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

یک شنبه

۹۵/۰۳/۹

حساب دیفرانسیل و انتگرال

زیست شناسی

عربي

ادبيات عرب

سیر هنر در تاریخ

سه شنبه

۹۵/۰۳/۱۱

فیزیک

فیزیک

ادبيات فارسي

فقه و اصول

آشنايي با ميراث هنری و فرهنگي ايران

 

 

سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه

سالي واحدي (روزانه)و نيم سالي  واحدي(بزرگسالان و داوطلبان آزاد)

رشته هاي نظري

 

در نوبت امتحاني شهریورماه سال‌تحصيلي ۱۳۹4-۱۳۹5

تذکر : سوال و راهنمای تصحیح حداقل۳ ساعت پس از شروع آزمون به صورت لینک به نام دروس قرار می گيرد . فايل ها به فرمت PDF مي باشند.

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید .

دروس عمومی مشترک

قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي و اصول عقايد۲(شيعيان)

قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اهل سنت)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(ارامنه)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت زرتشتي)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت كليمي)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت آشوري)

زبان خارجي

زبان آلماني(۳)

زبان فرانسه (۳)

زبان انگليسي(۳)

 

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز

و تاریخ امتحان

۸ صبح

رياضي فيزيک

علوم تجربی

ادبيات و علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

دوشنبه

01/06/1395

تعلیمات دینی و قرآن (3)

بالای صفحه

تعلیمات دینی و قرآن (3)

بالای صفحه

تعلیمات دینی و قرآن (3)

بالای صفحه

اصول و عقاید (2)

بالای صفحه

چهارشنبه

03/06/1395

جبر و احتمال

زیست شناسی(2) و آزمایشگاه

تاریخ ایران و جهان (2)

تاریخ اسلام (2)

پنج شنبه

04/06/1395

ادبیات فارسی(3)

ادبیات فارسی(3)

آرایه های ادبی

تفسیر و علوم قرآنی(2)

شنبه

06/06/1395

فیزیک(3) و آزمایشگاه

فیزیک(3) و آزمایشگاه

جغرافیا (2)

اخلاق(2)

دوشنبه

08/06/1395

زبان خارجی (3)

بالای صفحه

زبان خارجی (3)

بالای صفحه

زبان خارجی (3)

بالای صفحه

زبان خارجی (3)

بالای صفحه

چهارشنبه

10/06/1395

هندسه (2)

زمین شناسی

ادبیات فارسی تخصصی

ادبیات فارسی تخصصی

شنبه

13/06/1395

حسابان

ریاضی(3)

ریاضی

ریاضی

دوشنبه

15/06/1395

زبان فارسی (2)

زبان فارسی (2)

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

چهارشنبه

17/06/1395

عربی(3)

عربی(3)

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

پنج شنبه

18/06/1395

----

----

جامعه شناسی(2)

جامعه شناسی(2)

شنبه

20/06/1395

شیمی(3) و آزمایشگاه

شیمی(3) و آزمایشگاه

عربی(3) ویژه ادبیات و علوم انسانی

عربی(3) ویژه علوم و معارف اسلامی

 

 

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دانش آموزان (بزرگسالان و داوطلبان آزاد )

 

دوره پيش دانشگاهي سالي واحدي (روزانه)

 

در شهریورماه سال تحصيلي ۹4-۹5

تذکر :( سوال و راهنمای تصحیح حداقل ۳ ساعت پس از شروع آزمون به صورت  لینک به نام دروس قرار می گيرد . فايل ها به فرم  PDF   مي باشند.

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید.)

 

معارف اسلامي (مسلمانان )

بينش ديني (اقليت هاي مذهبي)

 

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز

و تاریخ امتحان

۸ صبح

رياضي و فيزيک

علوم تجربی

ادبيات و علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

هنر

دوشنبه

01/06/1395

معارف اسلامی

بالای صفحه

معارف اسلامی

بالای صفحه

معارف اسلامی

بالای صفحه

اصول و عقاید

معارف اسلامی

بالای صفحه

چهارشنبه

03/06/1395

فیزیک

فیزیک

ادبیات فارسی

فقه و اصول

آشنایی با میراث فرهنگی ایران

شنبه

06/06/1395

حساب دیفرانسیل و انتگرال

زیست شناسی

عربی

ادبیات عرب

سیر هنر در تاریخ

دوشنبه

08/06/1395

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نحوه آشنایی شما با سایت
از طریق دوستان
از طریق روزنامه و جراید
از طریق اینترنت
از طریق SMS
از طریق ایمیل
 

آخرین اخبار

*سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي فارغ التحصیلان (96-95) در‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1396

*درباره نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

*مرحله تكميل ظرفيت دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي در برخی رشته های آزمون استخدامي متمركز 95

*درباره جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دکتری (Ph.D) سال 1397

*اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص رشته هاي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

*تاريخ‌ برگزاري، نحوه‌ پرينت كارت‌ و محل رفع نقص كارت آزمون سراسري‌ سال 1396

*آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال 1396

*فرصت مجدد براي متقاضيان سهميه 5 درصد ايثارگران در آزمون سراسري سال 1396

*پرينت كارت‌ صد و هجدهمین دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2017)

*چهارمين آزمون استخدامی مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1396

*آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد از هفته آخر خرداد96

*رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات دفترچه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

*تمديد مهلت دريافت علاقه مندي براي اعمال سهميه 5 درصد ايثارگران کنکور سراسری96

*نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 1395/8/21

*تمديد ثبت ‌نام و رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته96

*زمان اعلام نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

تمام گروه های خبری سایت

  بازديد کل : 630683 نفر   - 155607 ip   بازديد امروز : 166 نفر   - 24 ip   بازديد ديروز : 194 نفر   - 64 ip   آنلاين : 3 نفر