معرفی دوره های آموزشی برگزارشده قبلی
دسترسي سريع به بانك سئوالات كنكور سراسري و آزاد

فايل ها به صورت فشرده Zip دانلود مي شود كه پس از قرارگرفتن روي كامپيوتر شما ، بايد با استفاده از نرم افزارهايي مانند WinZipيا WinRar از حالت فشرده خارج كنيد .

يادآوري : فرمت فايل هاي روي سايت ، عمدتا فرمت استاندارد PDF است كه براي مشاهده آنها به برنامه هايي مانند Adobe Acrobat Reader  نياز داريد .

با آرزوي بهترين ها

مهندس محمد قاسمي

 

 

 

كنكور سراسري گروه علوم رياضي و فني

رديف

نوع محتواي الكترونيكي

عنوان

1

بانك سئوال كنكور

 كنكور سراسري خارج كشور- رياضي -1387- با پاسخ تحليلي

2

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري داخل كشور رياضي - سال1388- با پاسخ تحليلي

3

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري خارج كشور- رياضي -1388- با پاسخ تحليلي

4

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري داخل كشور رياضي - سال1389- با پاسخ تحليلي

5

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري خارج كشور- رياضي -1389- با پاسخ تحليلي

6

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري داخل كشور رياضي - سال1390- با پاسخ تحليلي  

7

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري خارج كشور رياضي - سال1390- با پاسخ تحليلي 

8

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري داخل كشور رياضي-سال 1391- با پاسخ تحليلي

9

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري خارج كشوررياضي-سال1391-با پاسخ تحليلي

10

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري داخل كشور رياضي-سال1392-با پاسخ تحليلي

11

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري خارج كشور -سال1392-با پاسخ تحليلي

12

تحليل محتوايي

تحليل محتوايي و بودجه بندي كنكور92

13

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري داخل كشور رياضي-سال1393-با پاسخ تحليلي

14

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري داخل كشور رياضي-سال1394-با پاسخ تحليلي

15

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري خارج كشور رياضي-سال1394-با پاسخ تحليلي

16

تحليل محتوايي

تحليل محتوايي و بودجه بندي كنكور94

17

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري داخل كشور رياضي-سال1395-با پاسخ تحليلي

18

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري خارج كشور رياضي-سال1395-با پاسخ تحليلي

19

تحلیل عملکردی

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه ریاضی در کنکور95 به درس شیمی

20

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري داخل كشور رياضي-سال1396-با پاسخ(جدید)

 

كنكور سراسري گروه علوم تجربي

رديف

نوع محتواي الكترونيكي

عنوان

1

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري خارج كشور- تجربي -1387- با پاسخ تحليلي

2

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري داخل كشور تجربي - سال1388- با پاسخ تحليلي

3

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري خارج كشور- تجربي -1388- با پاسخ تحليلي

4

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري داخل كشور تجربي - سال1389- با پاسخ تحليلي

5

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري خارج كشور- تجربي -1389- با پاسخ تحليلي

6

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري داخل كشور تجربي - سال1390- با پاسخ تحليلي

7

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري خارج كشور تجربي - سال1390- با پاسخ تحليلي

8

بانك سوال كنكور

كنكور سراسري داخل كشور تجربي-سال 1391- با پاسخ تحليلي

9

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري خارج كشورتجربي-سال1391-با پاسخ تحليلي

10

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري داخل كشور تجربي-سال1392-با پاسخ تحليلي

11

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري خارج كشور -سال1392-با پاسخ تحليلي

12

تحليل محتوايي

تحليل محتوايي و بودجه بندي كنكور92

13

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري داخل كشور تجربي-سال1393-با پاسخ تحليلي

14

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري داخل كشور تجربي-سال1394-با پاسخ تحليلي

15

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري خارج كشور تجربي-سال1394-با پاسخ تحليلي(جدید)

16

تحليل محتوايي

تحليل محتوايي و بودجه بندي كنكور94

17

بانك سئوال كنكور

كنكور سراسري داخل كشور تجربي-سال1395-با پاسخ تحليلي(جدید)

18

تحلیل عملکردی

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه تجربی در کنکور95 به درس شیمی(جدید)

 

كنكور دانشگاه آزاد - گروه علوم رياضي و فني مهندسي

رديف

نوع محتواي الكترونيكي

عنوان

1

بانك سئوال كنكور

سئوالات كنكور آزاد داخل كشور- سال 88 صبح- با پاسخ تحليلي

2

بانك سئوال كنكور

سئوالات كنكور آزاد داخل كشور- سال 88 عصر- با پاسخ تحليلي

3

بانك سئوال كنكور

سئوالات كنكور آزاد داخل كشور- سال 89 صبح- با پاسخ تحليلي

4

بانك سئوال كنكور

سئوالات كنكور آزاد داخل كشور- سال 89 عصر- با پاسخ تحليلي

5

بانك سئوال كنكور

سئوالات كنكور آزاد داخل كشور- سال 90 صبح- با پاسخ تحليلي

6

بانك سئوال كنكور

سئوالات كنكور آزاد داخل كشور- سال90 عصر- با پاسخ تحليلي

7

بانك سئوال كنكور

سئوالات كنكور آزاد داخل كشور- سال91 صبح- با پاسخ تحليلي

8

بانك سئوال كنكور

سئوالات كنكور آزاد داخل كشور- سال91 عصر- با پاسخ تحليلي

 

كنكور دانشگاه آزاد- رشته تجربي

رديف

نوع محتواي الكترونيكي

عنوان

1

بانك سئوال كنكور

سئوالات كنكور آزاد داخل كشور- سال 88 تجربي- با پاسخ تحليلي

2

بانك سئوال كنكور

سئوالات كنكور آزاد داخل كشور- سال 89 تجربي- با پاسخ تحليلي

3

بانك سئوال كنكور

سئوالات كنكور آزاد داخل كشور- سال 89 پزشكي- با پاسخ تحليلي

4

بانك سئوال كنكور

سئوالات كنكور آزاد داخل كشور- سال 90 تجربي- با پاسخ تحليلي

5

بانك سئوال كنكور

سئوالات كنكور آزاد داخل كشور-سال91-پزشكي صبح-با پاسخ تحليلي

6

بانك سئوال كنكور

سئوالات كنكور آزاد داخل كشور-سال91-پزشكي عصر-با پاسخ تحليلي

7

بانك سئوال كنكور

سئوالات كنكور آزاد داخل كشور- سال 91 تجربي- با پاسخ تحليلي

 

كنكور دانشگاه آزاد-خارج از كشور

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نحوه آشنایی شما با سایت
از طریق دوستان
از طریق روزنامه و جراید
از طریق اینترنت
از طریق SMS
از طریق ایمیل
 

آخرین اخبار

*سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي فارغ التحصیلان (96-95) در‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1396

*درباره نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

*مرحله تكميل ظرفيت دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي در برخی رشته های آزمون استخدامي متمركز 95

*درباره جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دکتری (Ph.D) سال 1397

*اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص رشته هاي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

*تاريخ‌ برگزاري، نحوه‌ پرينت كارت‌ و محل رفع نقص كارت آزمون سراسري‌ سال 1396

*آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال 1396

*فرصت مجدد براي متقاضيان سهميه 5 درصد ايثارگران در آزمون سراسري سال 1396

*پرينت كارت‌ صد و هجدهمین دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2017)

*چهارمين آزمون استخدامی مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1396

*آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد از هفته آخر خرداد96

*رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات دفترچه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

*تمديد مهلت دريافت علاقه مندي براي اعمال سهميه 5 درصد ايثارگران کنکور سراسری96

*نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 1395/8/21

*تمديد ثبت ‌نام و رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته96

*زمان اعلام نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

تمام گروه های خبری سایت

  بازديد کل : 630682 نفر   - 155607 ip   بازديد امروز : 165 نفر   - 24 ip   بازديد ديروز : 194 نفر   - 64 ip   آنلاين : 3 نفر