اخبار
امتحان نهایی

سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه سالي واحدي (روزانه)

ونيم سالي  واحدي(بزرگسالان و داوطلبان آزاد)

رشته هاي نظري

 

در نوبت امتحاني خردادماه سال‌تحصيلي ۱۳۹۵-۱۳۹۴

تذکر : سوال و راهنمای تصحیح حداقل۳ ساعت پس ازشروع آزمون به صورت لینک به نام دروس قرار می گيرد . فايل ها به فرمت PDFمي باشند.

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید .

دروس عمومی مشترک

قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي و اصول عقايد۲(شيعيان)

قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اهل سنت)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(ارامنه)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت زرتشتي)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت كليمي)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت آشوري)

زبان خارجي

زبان آلماني(۳)

زبان فرانسه (۳)

زبان انگليسي(۳)

راهنماي تصحيح : سوال ۱۶ درس زمين شناسي قسمت (ب) اصلاحيه دارد 

راهنماي تصحيح : سوال ۵ درس رياضي ۳  قسمت (ب) رشته علوم تجربي اصلاحيه دارد 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز و تاریخ امتحان

۸ صبح

رياضي فيزيک

علوم تجربی

ادبيات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

شنبه

۱۳۹۵/۰۲/۲۵

عربي  (3)

عربي(۳)

عربي  (3) ويژه ادبيات و علوم انساني

عربي 3 ويژه علوم

و معارف اسلامي

دوشنبه

۱۳۹۵/۰۲/۲۷

شيمي (۳ ) وآزمايشگاه

شيمي (۳ ) و آزمايشگاه

جامعه شناسي(۲)

جامعه شناسي(۲)

پنجشنبه

۱۳۹۵/۰۲/۳۰

هندسه (2)

زمين شناسي

تاريخ ايران وجهان (2)

تاريخ اسلام (2)

دو شنبه

۱۳۹۵/۰۳/۰۳

جبر و احتمال

رياضي۳

ادبيات فارسي تخصصي

ادبيات فارسي تخصصي

چهارشنبه

۱۳۹۵/۰۳/۰۵

زبان فارسي

زبان فارسي

جغرافيا (۲)

تفسير علوم قراني ۲

شنبه

۱۳۹۵/۰۳/۰۸

فيزيك (۳ ) وآزمايشگاه

فيزيك (۳ ) وآزمايشگاه

رياضي

رياضي

دو شنبه

۱۳۹۵/۰۳/۱۰

ادبيات فارسي ۳

ادبيات فارسي ۳

زبان فارسي تخصصي

زبان فارسي تخصصي

یکشنبه

۱۳۹۵/۰۳/۱۶

حسابان

زيست شناسي و آزمايشگاه ۲

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

سه شنبه

۱۳۹۵/۰۳/۱۸

----------

--------

آرايه هاي ادبي

اخلاق

 

 

 

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دانش آموزان (بزرگسالان و داوطلبان آزاد )

 

دوره پيش دانشگاهي سالي واحدي (روزانه)

 

در خردادماه سال تحصيلي ۹۴-۹۵

تذکر :( سوال و راهنمای تصحیح حداقل ۳ ساعت پس از شروع آزمون به صورت  لینک به نام دروس قرار می گيرد . فايل ها به فرم  PDF   مي باشند.

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید.)

 

معارف اسلامي (مسلمانان )

بينش ديني (اقليت هاي مذهبي)

اصول عقايد (رشته علوم ومعارف اسلامي)

 

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

 

روز و تاریخ امتحان

۸ صبح

رياضی و فيزيك

علوم تجربی

علوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

هنر

سه شنبه

۹۵/۰۳/۴

معارف اسلامي

معارف اسلامي

معارف اسلامي

اصول عقايد

معارف اسلامي

پنجشنبه

۹۵/۰۳/۶

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

یک شنبه

۹۵/۰۳/۹

حساب دیفرانسیل و انتگرال

زیست شناسی

عربي

ادبيات عرب

سیر هنر در تاریخ

سه شنبه

۹۵/۰۳/۱۱

فیزیک

فیزیک

ادبيات فارسي

فقه و اصول

آشنايي با ميراث هنری و فرهنگي ايران

 

 

 

 

 

سوال و راهنماي تصحيح امتحانات نهايي سال سوم متوسطه شيوه سالي واحدي (روزانه)

 و

نيم سالي- واحدي(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد

 

رشتـه هاي فنـي

 

در نوبت (خردادماه) سال ‌تحصيلي ۱۳۹۵-۱۳۹۴

تذکر : سوال و راهنمای تصحیح حداقل ۳ ساعت پس از آزمون به صورت لینک به نام دروس قرار می گيرد . فايل ها به فرمت PDFمي باشند.

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید .

 

راهنماي تصحيح :  درس ماشین های الکتریکی AC رشته الکتروتکنيک اصلاحيه دارد .

 

روز و تاريخ

ساعت امتحان

رشته

شنبه

۹۵/۰۳/۰۱

۸ صبح

دوشنبه

۹۵/۰۳/۰۳

۸ صبح

چهارشنبه

۹۵/۰۳/۰۵

۸ صبح

شنبه

۱۳۹۵/۰۳/۰۸

۸ صبح

دو شنبه

۱۳۹۵/۰۳/۱۰

۸ صبح

الکترونيک

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

الکترونيک عمومی(۲)

مبانی مخابرات و راديو

رياضي (3)

مدارهای الکتريکی

الکتروتکنيک

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

ماشين هاي الكتريكي ‍ac

ماشين هاي الكتريكي  dc

رياضي (3)

مدارهای الکتريکی

الکترونيک و مخابرات دريايي

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

مبانی برق (۲)

مبانی مخابرات و راديو

رياضي (3)

فيزيك (۲)

مکانيک موتورهاي دريايي

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

مباني هيدروليک صنعتی

محيط زيست دريايی

رياضي (3)

استاتيک و ديناميک مقدماتي

ناوبری

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

هواشناسی

زبان تخصصی

رياضي (3)

مبانی رادار و وسايل کمک ناوبری

ساختمان

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

ايستايي ساختمان

فن‌آوری ساختمان‌های بتني

رياضي (3)

فن‌آوری ساختمان‌های فلزی

نقشه برداری

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

كارگاه محاسبه و ترسيم (۲)

روشهای تعيين موقعيت

رياضي (3)

نقشه برداري عمومی

چاپ

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

موادشناسی

فن‌آوری چاپ

رياضي (3)

محاسبات فنی تخصصی

تاسيسات

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

تاسيسات برودتی

نقشه كشي تاسيسات

رياضي (3)

تاسيسات حرارتی

صنايع چوب و کاغذ

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

خواص فيزيکی ومکانيکی چوب

تکنولوژی سازه‌های چوبی

رياضي (3)

محاسبات فنی (۲) صنايع چوب

مکانيک خودرو

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

رسم فني تخصصي

اجزاء ماشين

رياضي (3)

محاسبات فنی (۲(

ساخت و توليد

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

رسم فنی تخصصی

اجزاء ماشين

رياضي (3)

محاسبات فنی(۲(

نقشه کشي عمومي

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

هندسه ترسيمی

نقشه كشي (2)

رياضي (3)

محاسبات فنی (۲(

صنايع فلزی

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

رسم فنی تخصصی

اجزاء ماشين

رياضي (3)

محاسبات فنی تخصصی

سراميک

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

شکل دادن و پخت سراميک

ماشين‌آلات سراميک

رياضي (3)

محاسبات در سراميک

متالوژی

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

رسم مدل وقالب

اصول متالوژي ريخته گري

رياضي (3)

محاسبات فنی تخصصی

صنايع نساجي

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

بافندگی

تاسيسات نساجی

رياضي (3)

چاپ و تکميل نساجی

صنايع شيميايي

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

شيمي تجزيه(۱)

عمليات دستگاهی درصنايع شيميايی

رياضي (3)

فرايند هاي شيميايي

معدن

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

فرآوری مواد معدنی

اکتشاف معدن

رياضي (3)

فيزيك (۲)

 

باسمه تعالي

سوال و راهنماي تصحيح امتحانات نهايي سال سوم متوسطه شيوه سالي واحدي (روزانه)

 و

نيم سالي- واحدي(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد

 

رشتـه هاي حرفه اي

 

در نوبت (خردادماه) سال ‌تحصيلي ۱۳۹۵-۱۳۹۴

تذکر : سوال و راهنمای تصحیح حداقل ۳ ساعت پس از آزمون به صورت لینک به نام دروس قرار می گيرد . فايل ها به فرمت PDFمي باشند.

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید .

 

 

روز و تاريخ

ساعت امتحان

رشته

شنبه

۱۳۹۵/۰۳/۰۱

۸ صبح

دوشنبه

۱۳۹۵/۰۳/۰۳

۸ صبح

چهارشنبه

۱۳۹۵/۰۳/۰۵

۸  صبح

شنبه

۱۳۹۵/۰۳/۰۸

۸ صبح

دوشنبه

۱۳۹۵/۰۳/۱۰

۸صبح

حسابداري وبازرگاني

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

اصول حسابداري (2)

مفاهيم و روشهاي آماري

حسابداري شركتها

حسابداري صنعتي

-----

طراحي و دوخت

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

الگو (۲)

الياف نساجي

تاريخ هنرجهان

طراحی اندام ولباس

-----

كامپيوتر

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

بانک اطلاعاتي

زبان تخصصي

رياضي (3)

شبکه‌هاي کامپيوتري

-----

تربيت بدني

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

جدول مسابقات ورزشي

شناخت تاسيسات و اماكن ورزشي

تغذيه وبهداشت موادغذايي

فيزيولوژي ( ۱)

-----

مديريت خانواده

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

خانواده در اسلام

حقوق خانواده دراسلام

روان‌شناسي رشد

بهداشت خانواده

-----

صنايع غذايي

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

اصول کنترل کيفيت

بهداشت و ايمني كار درکارخانجات مواد غذايي

اصول تغذيه

سردخانه وانبار

-----

گرافيك

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

طراحي ۲

مباني تصوير سازي

تاريخ هنرجهان

علم مناظرومرايا

-----

نقشه كشي معماري

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

عناصروجزئيات

آشنايي با بناهاي تاريخي

متره و برآورد

تاسيسات ساختمان

-----

مرمت آثار فرهنگي

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

پيشينه و سيرتحول مواد معدني

فرسايش و پوسيدگی مواد معدني

تاريخ هنرجهان

پيشينه ومباني نظري مرمت

-----

سينما

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

کارگاه نگارش (۲)

تاريخ هنر ايران

مباني زيبايي شناسي ودرک تصوير

تاريخ سينما

پشتيباني صحنه

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

حجم شناسي

طراحي تخصصي

تاريخ هنرجهان

نقشه‌کشی(۱)

-----

كودكياري

تعليمات ديني و قرآن  (۳) دين وزندگي

بهداشت رواني

بيماريهاي شايع كودكان

تغذيه وبهداشت موادغذايي

فعاليت ‌های آموزشي پيش دبستاني

-----

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نحوه آشنایی شما با سایت
از طریق دوستان
از طریق روزنامه و جراید
از طریق اینترنت
از طریق SMS
از طریق ایمیل
 

آخرین اخبار

*سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي فارغ التحصیلان (96-95) در‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1396

*درباره نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

*مرحله تكميل ظرفيت دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي در برخی رشته های آزمون استخدامي متمركز 95

*درباره جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دکتری (Ph.D) سال 1397

*اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص رشته هاي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

*تاريخ‌ برگزاري، نحوه‌ پرينت كارت‌ و محل رفع نقص كارت آزمون سراسري‌ سال 1396

*آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال 1396

*فرصت مجدد براي متقاضيان سهميه 5 درصد ايثارگران در آزمون سراسري سال 1396

*پرينت كارت‌ صد و هجدهمین دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2017)

*چهارمين آزمون استخدامی مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1396

*آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد از هفته آخر خرداد96

*رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات دفترچه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

*تمديد مهلت دريافت علاقه مندي براي اعمال سهميه 5 درصد ايثارگران کنکور سراسری96

*نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 1395/8/21

*تمديد ثبت ‌نام و رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته96

*زمان اعلام نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

تمام گروه های خبری سایت

  بازديد کل : 630707 نفر   - 155607 ip   بازديد امروز : 190 نفر   - 24 ip   بازديد ديروز : 194 نفر   - 64 ip   آنلاين : 2 نفر