اخبار
آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال 1396

اطلاعيه‌ دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص شرايط و ضوابط ، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال 1396

 

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت ‌نام و شركت در آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علميكاربردي استان تهران  (موضوع فراخوان متقاضيان جذب تدريس در دانشگاه جامع علمي كاربردي بهمن ماه سال 1395 و قبل از آن) مي‌ رساند، جهت ادامه روند ثبت‌ نام و شركت در آزمون از روز دوشنبه مورخ 1396/3/29 لغايت روز يكشنبه 96/4/4 منحصراً به پايگاه اطلاع ‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه نمايند؛ و در صورتي كه رشته تحصيلي آن ها متناسب با رشته هاي مورد نياز اعلام شده در جدول ذيل مي ‌باشد، نسبت به تكميل فرايند ثبت‌ نام اقدام نمايند.

لذا ضرورت دارد كليه متقاضيان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، نسبت به ثبت ‌‌نام در آزمون فوق اقدام نمايند.

داوطلبان مي ‌بايست با توجه به مندرجات جدول ذيل همين اطلاعيه و با عنايت به نوع مدرك و رشته تحصيلي نسبت به انتخاب يك عنوان رشته تحصيلي اقدام نمايد.

شرايط عمومي:

1- تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

2- تابعيت جمهوري اسلامي ايران

3- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

4- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت در زمان ثبت نام. کارت یا برگ معافیت موقت و هرگونه گواهی صادره به صورت موقت قابل قبول نمی باشد. (ملاك محاسبه تاريخ 1396/06/31 مي ‌باشد)

5- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان

6- عدم سابقه محكوميت جزايي موثر

7- نداشتن منع استخدام به موجب آراء مراجع قضايي

شرايط اختصاصي:

1- سن متقاضیان شرکت کننده در این فراخوان تا تاریخ 1396/6/31 حداقل 28 سال و حداكثر70 سال تمام تعیین می‌ شود.

2-دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر

3- مطابقت داشتن رشته فارغ‌ التحصيلي متقاضيان با عناوين رشته ‌هاي تخصصي مورد نياز دانشگاه مندرج در جدول ذيل اين اطلاعيه.

4-ثبت ‌نام متقاضيان داراي معلوليت هاي جسمي-حركتي، نابينا و كم بينا در اين آزمون بلامانع مي ‌باشد.

 

تذكر مهم: اين فراخوان فقط مختص متقاضيان استان تهران مي ‌باشد.لازم به تاكيد است آن دسته از متقاضياني كه فاقد شرايط عمومي و اختصاصي مذكور باشند حق شركت در آزمون را ندارند و بديهي است حتي در صورت كسب نمره علمي لازم از ادامه مراحل جذب و صدورگواهي تدريس آن ها جلوگيري به عمل خواهد آمد.

مراحل ثبت ‌نام:

مراجعه به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني فوق و تكميل فرم تقاضانامه الكترونيكي.

 ارسال عکس: داوطلب می ‌بایست یک قطعه عکس پرسنلي با مشخصات ذیل اسکن نموده و در قسمت مربوط بارگذاری نماید.

عکس 4×3 که در سال جاری گرفته شده باشد. (عکس تمام رخ)

عکس اسکن شده باید با فرمت jpg  باشد.

اندازه عکس اسکن شده باید حداقل 300×200 پیکسل و حداکثر 400×300 پیکسل باشد.

تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 70 کیلو بایت بیشتر باشد.

حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

حتی الامکان عکس رنگي و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره 1: اسكن عكس از روي كارت‌ هاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و...) قابل قبول نمي ‌باشد و داوطلبان لازم است از اصل عكس و مطابق با توضيحات فوق،اقدام به اسكن نمايند.

تبصره 2: عكس خواهران بايد باحجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.

تبصره 3: در صورت ارسال عكس غيرمعتبر، ثبت‌ نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب مي ‌شود.

تذكر 1: به داوطلبان تاكيد می شود علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت ‌نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نشود. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباه عواقب آن به عهده شخص داوطلب خواهد بود.

تذكر 2: داوطلبان توجه داشته باشند اسكن عكس و ارائه اطلاعات صحيح تضميني خواهد بود كه داوطلب بدون هيچ مشكلي نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون در زمان مقرر اقدام نمايد.

 پرداخت وجه ثبت نام:

متقاضیان واجد شرایط، به منظور ثبت ‌نام در اين آزمون می ‌بایست از روز دو‌شنبه مورخ 1396/3/29 لغايت روز يكشنبه مورخ 1396/4/4 با مراجعه به پايگاه اطلاع ‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني:  www.sanjesh.org مبلغ 700.000 (هفتصد هزار) ریال را به عنوان هزینه ثبت ‌نام به صورت الکترونيکي و با كارت ‌هاي بانكي متصل به شبكه شتاب پرداخت، و نسبت به تكميل تقاضانامه ثبت‌ نام و ارائه اطلاعات مورد نياز اقدام نمايند.

توضیح 1: مدت زمان فوق به هیچ عنوان تمدید نمی ‌شود و متقاضیان باید در مدت زمان تعیین شده نسبت به ثبت‌ نام اقدام و از موکول نمودن ثبت‌ نام به روزهای پایانی خودداری نمایند.

توضیح 2: ثبت ‌نام زمانی تکمیل می شود که مراحل با موفقیت انجام شده و كدپيگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام شود. (متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت ‌نام، کد پيگیری خود را یادداشت و تا پایان مراحل نزد خود نگهداری نمایند.)

توضیح 3: به ثبت‌ نام‌ های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و هیچ گونه مسئولیتی متوجه سازمان سنجش آموزش كشور و دانشگاه جامع علمي - كاربردي نخواهد بود و وجوه پرداختی افراد فاقد شرايط، عودت داده نخواهد شد.

تذكر مهم: شركت در اين آزمون و ثبت نام تكميلي و قبولي در آن هيچ گونه تعهد استخدامي و يا جذب را براي اين دانشگاه نخواهد داشت. لذا افرادي كه حدنصاب لازم را در آزمون کتبی كسب نمايند، براي مراحل انجام مصاحبه و بررسي مدارك به تعداد مورد نياز واجدين شرايط معرفي مي‌ شوند. اين افراد با درخواست مراكز تحت پوشش دانشگاه جامع علمي-كاربردي مي‌ توانند به صورت حق ‌التدريس، تدريس نمايند.بدیهی است در صورتي كه اطلاعات اعلام شده از سوي داوطلبان مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي باشد،در هر مرحله از آزمون، اعلام نتايج اوليه، مصاحبه و حتي در صورت پذيرش نهايي، داوطلب حذف شده و حق هیچ‌ گونه اعتراضی ندارد.

زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شركت در آزمون:

کارت شرکت در آزمون از روز چهار‌شنبه مورخ 1396/5/4 برای مشاهده و پرینت بر روی پايگاه اطلاع ‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی فوق  قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه مورخ 1396/5/6 منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روي كارت شركت در جلسه آزمون درج و هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

 

مواد آزمون  (کتبی) عبارتند از:

رديف

نام درس

منابع امتحاني

1

تكنولوژي آموزشي

مباني نظري تكنولوژي آموزشي-هاشم فردانش-انتشارات سمت1387

2

سنجش و ارزشيابي تحصيلي

اندازه گيري سنجش و ارزشيابي-علي اكبرسيف-نشردوران1383

3

روش ها و فنون تدريس

مهارت هاي آموزشي پرورشي (جلد اول)-حسن شعباني-انتشارات سمت1394

تذكرات :

1- پس از برگزاري آزمون كتبي و استخراج نتايج اوليه، از بين دارندگان نمره حدنصاب اسامي چندبرابر ظرفيت استخراج و براي مرحله مصاحبه معرفي خواهند شد.

2- قبل از ثبت ‌نام مندرجات اطلاعيه موجود در سایت با دقت مطالعه شود.

3- اين آزمون مربوط به متقاضيان استان تهران مي ‌باشد.

 4- انتخاب نهایی پذیرفته ‌شدگان آزمون پس از طی مراحل گزینشی، مصاحبه و بررسي مدارك میسر بوده و اسامی پذیرفته ‌شدگان از طریق پايگاه اطلاع‌ رساني دانشگاه جامع علمي-كاربردي به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

5- لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی نمی ‌باشد و حقي جهت داوطلب ايجاد ننموده و مدارک داوطلبان بعد از آزمون بررسی خواهد شد.

 

جدول رشته هاي مورد تقاضا در آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي كاربردي

كد رشته

عنوان رشته مدرس (رشته تحصيلي مورد تقاضا براي تدريس)

تعداد

111

اطلاعات و حفاظت اطلاعات

2

112

ایران شناسی-کلیه گرایش ها

5

113

ایمنی صنعتی-ایمنی، بهداشت و محیط زیست

3

114

پدافند غیرعامل

8

115

پیراپزشکی-آناتومی

1

116

پیراپزشکی-ژنتیک

1

117

پیراپزشکی-فیزیوتراپی

3

118

پیراپزشکی-فیزیولوژی

2

119

پیراپزشکی-کاردرمانی

1

120

پیراپزشکی-گفتاردرمانی

1

121

تربیت بدنی و علوم ورزشی-کلیه گرایش ها

26

122

تغذیه

3

123

حقوق-کلیه گرایش ها

45

124

خدمات بهداشتی و درمانی

3

125

داروسازی

10

126

شهرسازی

20

127

طراحی پارچه و لباس

10

128

طراحی شهری-طراحی شهری

10

129

طراحی صنعتی

2

130

علوم زمین-زمین شناسی

1

131

علوم سیاسی و روابط بین الملل-روابط بین الملل

16

132

علوم سیاسی و روابط بین الملل-علوم سیاسی

1

133

علوم مدیریت بهداشت و سلامت در بلایا

4

134

علوم و صنایع غذایی

10

135

علوم و مهندسی محیط زیست-کلیه گرایش ها

3

136

برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری-برنامه ریزی شهری

1

137

برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری-مدیریت شهری

5

138

حسابداری كليه گرايش ها

30

139

روانشناسی-روانشناسی بالینی

7

140

روانشناسی-روانشناسی تربیتی

3

141

روانشناسی-روانشناسی صنعتي و سازماني

2

142

روانشناسی-روانشناسی عمومی

7

143

روانشناسی-روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

7

144

زیست شناسی کلیه گرایش ها

15

145

علم اطلاعات و دانش شناسی-علوم کتابداری و اطلاع رسانی

3

146

علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعات

1

147

علوم اجتماعی کلیه گرایش ها

30

148

علوم ارتباطات اجتماعی- كليه گرايش ها

41

149

علوم تربیتی-آموزش و پرورش ابتدایی

2

150

علوم تربیتی-برنامه ریزی آموزشی

4

151

علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی

4

152

علوم تربیتی-تکنولوژی آموزشی

3

153

علوم تربیتی-مدیریت آموزشی

6

154

علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی  آموزش عالی

3

155

علوم جغرافیایی-جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

2

156

علوم جغرافیایی-جغرافیا و برنامه ریزی شهری

11

157

علوم جغرافیایی-جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

20

158

علوم جغرافیایی-جغرافیای سیاسی

2

160

مدیریت-مدیریت اجرایی-MBA

22

161

مدیریت-مدیریت بازرگانی-بازاریابی

20

162

مدیریت-مدیریت بازرگانی-کارآفرینی

25

163

مدیریت-مدیریت بحران

20

164

مدیریت-مدیریت تکنولوژی-سیاست های تحقیق و توسعه

1

165

مدیریت-مدیریت در سوانح

15

166

مدیریت-مدیریت دولتی-مدیریت تحول

7

167

مدیریت-مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی

5

168

مدیریت-مدیریت صنعتی

15

169

مدیریت-مدیریت مالی

10

170

مدیریت-مدیریت مالی-بیمه

11

171

مدیریت-مدیریت هتلداری

20

172

مدیریت کسب و کار و امور شهری-مدیریت کسب و کار-بازاریابی

10

173

مدیریت کسب و کار و امور شهری-مدیریت کسب و کار-مدیریت کسب و کار

10

174

معماری-معماری داخلی

6

175

معماری-مهندسی معماری

23

176

معماری-مهندسی معماری منظر

3

177

مهندسی برق-مهندسی پزشکی-بیومکانیک

3

178

مهندسی برق-مهندسی پزشکی-کلیه گرایش ها

13

179

مهندسی برق-مهندسی راه آهن برقی

5

180

مهندسی عمران-حمل و نقل

7

181

مهندسی عمران-مهندسی عمران-آب

1

182

مهندسی عمران-مهندسی عمران-راه و ترابری

3

183

مهندسی عمران-نقشه برداری-سیستم های اطلاعات جغرافیایی

2

184

مهندسی عمران-مهندسی عمران-سازه

5

185

مهندسی عمران-مهندسی عمران-مدیریت ساخت

1

186

مهندسی عمران-مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور

1

187

مهندسی مکانیک-مهندسی پزشکی-بیومکانیک

3

188

مهندسی مکانیک-مهندسی پزشکی-کلیه گرایش ها

4

189

مهندسی مکانیک-مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

4

190

مهندسی مکانیک-مهندسی مکانیک-خودرو

1

191

مهندسی مکانیک خودرو-طراحی سیستم های تعلیق ترمز و فرمان خودرو

3

192

مهندسی مکانیک-مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

10

193

مهندسی مکانیک-مهندسی مکانیک-سیستم محرکه خودرو

3

194

مهندسی مکانیک-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

4

195

مهندسی مکانیک-مهندسی مکانیک-کلیه گرایش های خودرو

2

196

مهندسی مواد و متالورژی-کلیه گرایش ها

8

197

مهندسی هوافضا-کلیه گرایش ها

3

198

هنرهای پژوهشی و صنایع دستی-پژوهش هنر

20

199

هنرهای پژوهشی و صنایع دستی-هنر اسلامی

8

200

هنرهای تصویری و طراحی-ارتباط تصویری

15

201

هنرهای تصویری و طراحی-تصویرسازی

20

202

هنرهای تصویری و طراحی-عکاسی

10

203

هنرهای تصویری و طراحی-نقاشی

10

204

هنرهای موسیقی-کلیه گرایش ها

20

205

هنرهای نمایشی و سینما-ادبیات نمایشی

5

206

هنرهای نمایشی و سینما-بازیگری

3

207

هنرهای نمایشی و سینما-تولید سیما

2

208

هنرهای نمایشی و سینما-کارگردانی نمایش

5

209

محیط زیست-کلیه گرایش ها

5

210

مددکاری اجتماعی

6

211

مدیریت جهانگردی

10

212

مدیریت دفاعی

16

213

مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی-کلیه گرایش ها

3

214

مشاوره-توانبخشی

5

215

منابع طبیعی-چوب-صنایع خمیر و کاغذ

3

216

مهندسی برق-الکترونیک

20

217

مهندسی برق-قدرت

10

218

مهندسی برق-مخابرات

10

219

مهندسی بهداشت حرفه ای

5

220

مهندسی پلیمر-کلیه گرایش ها

3

221

بهداشت،ایمنی و محیط زیست(HSE)

5

222

مهندسی شیمی-کلیه گرایش ها

5

223

مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها

7

224

مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی اجتماعی

7

225

مهندسی صنایع-کیفیت و بهره وری

7

226

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

7

227

مهندسی صنایع-مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

7

228

مهندسی طراحی محیط زیست-کلیه گرایش ها

2

229

مهندسی کامپیوتر-کلیه گرایش ها

20

230

مهندسی نساجی-کلیه گرایش ها

10

مجموع

1000

 

معاونت نظارت وسنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

1396.03.29


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نحوه آشنایی شما با سایت
از طریق دوستان
از طریق روزنامه و جراید
از طریق اینترنت
از طریق SMS
از طریق ایمیل
 

آخرین اخبار

*سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي فارغ التحصیلان (96-95) در‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1396

*درباره نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

*مرحله تكميل ظرفيت دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي در برخی رشته های آزمون استخدامي متمركز 95

*درباره جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دکتری (Ph.D) سال 1397

*اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص رشته هاي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

*تاريخ‌ برگزاري، نحوه‌ پرينت كارت‌ و محل رفع نقص كارت آزمون سراسري‌ سال 1396

*آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال 1396

*فرصت مجدد براي متقاضيان سهميه 5 درصد ايثارگران در آزمون سراسري سال 1396

*پرينت كارت‌ صد و هجدهمین دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2017)

*چهارمين آزمون استخدامی مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1396

*آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد از هفته آخر خرداد96

*رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات دفترچه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

*تمديد مهلت دريافت علاقه مندي براي اعمال سهميه 5 درصد ايثارگران کنکور سراسری96

*نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 1395/8/21

*تمديد ثبت ‌نام و رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته96

*زمان اعلام نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

تمام گروه های خبری سایت

  بازديد کل : 630704 نفر   - 155607 ip   بازديد امروز : 187 نفر   - 24 ip   بازديد ديروز : 194 نفر   - 64 ip   آنلاين : 3 نفر