اخبار
تاريخ‌ برگزاري، نحوه‌ پرينت كارت‌ و محل رفع نقص كارت آزمون سراسري‌ سال 1396

اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره تاريخ‌ برگزاري، نحوه‌ پرينت كارت‌ و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري‌ سال 1396

 

بدين وسيله به اطلاع كليه خواهران‌ و برادراني كه‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال 1396 ثبت ‌‌نام‌ نموده ‌­اند مي ‌رساند آزمون عمومي و اختصاصي داوطلبان گروه ­هاي آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم انساني در صبح پنجشنبه مورخ 96/4/15، داوطلبان گروه آزمايشي هنر در بعدازظهر پنجشنبه مورخ 96/4/15، داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در صبح جمعه مورخ 96/4/16 و داوطلبان گروه آزمايشي زبان هاي خارجي در بعدازظهر جمعه مورخ 96/4/16 در 372 شهرستان و بخش مختلف كشور (به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد. كارت هاي‌ شركت در آزمون براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ آزمون‌ سراسري سال 1396 بر اساس‌ مندرجات‌ بند «الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر روي پايگاه اطلاع ­رساني سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي ‌گيرد و داوطلبان پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالي مي ‌بايستي 'مطابق بند «ب» اين اطلاعيه' به حوزه­هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمايند.

 

الف- نحوه‌ و زمان پرينت برگ راهنما و كارت شركت در آزمون

 كارت هاي‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ گروه هاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌، علوم انساني‌، هنر و زبان هاي خارجي‌ به همراه برگ راهنماي شركت در آزمون از روز يكشنبه مورخ 1396/4/11 لغايت روز چهارشنبه مورخ 96/4/14 براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع­ رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org  قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع‌ رساني مذكور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سريال كارت اعتباري ثبت نام (12 رقمي) و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كدپيگيري ثبت ‌نام (16 رقمي) و نام و نام­ خانوادگي، كدملي و سريال شماره شناسنامه يك نسخه پرينت از برگ راهنما و كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بديهي است داوطلباني كه در 2 يا 3 گروه آزمايشي متقاضي شده ‌اند بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي اصلي، برحسب مورد نسبت به پرينت كارت گروه آزمايشي دوم و يا گروه هاي آزمايشي دوم و سوم (گروه ­هاي آزمايشي هنر و زبان هاي خارجي) خود اقدام نمايند. داوطلبان براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و بر اساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس­ دار و ارائه آن الزامي است. لذا كليه داوطلبان بايد براي پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند.

تذكر مهم: چنانچه داوطلبي به دليل در اختيار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره پرونده و يا كد پيگيري مورد نياز، موفق به پرينت كارت شركت در آزمون خود نمي شود، لازم است با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و ورود به سيستم پاسخ گويي و انتخاب نام آزمون و تعيين موضوع پيگيري نسبت به دريافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، و يا كد پيگيري ثبت ­نام اقدام نمايد و به هيچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمايد. لازم به ذكر است اين امكان براي داوطلباني فراهم مي ­باشد كه در سيستم پاسخ گويي داراي عضويت باشند. لذا ضرورت دارد داوطلباني كه اطلاعات فوق را مفقود نموده اند با عضويت در اين سيستم نسبت به بازيابي اين اطلاعات اقدام نمايند.

 

ب- محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

 محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون كليه داوطلبان گروه ­هاي آزمايشي علوم رياضي و فني‌، علوم انساني‌، علوم‌ تجربي‌، هنر و زبان هاي ‌خارجي‌ بر مبناي‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت فعلي‌ آنان‌ كه‌ در بند 44 تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌، مشخص‌كرده ‌اند به‌ شرح‌ جدول شماره‌ 1 و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره 2 اين اطلاعيه مي‌ باشد.

 

ج- در صورت مشاهده مغايرت در مندرجات كارت شركت در آزمون، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند.

1-داوطلباني كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي ديپلم و يا پيش دانشگاهي مي‌ باشند و نسبت به مندرجات كارت شركت در آزمون در بندهاي 1 ،3 ،4، 7 ،12، 15، 16، 21، 22، 23 و 24 شامل نام خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع ديپلم، شماره ملي، كد دانش آموزي و منطقه اخذ ديپلم، سال و بخش محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي، عنوان مدرك پيش دانشگاهي، منطقه يا ناحيه اخذ مدرك پيش‌ دانشگاهي، كد دانش آموزي مقطع پيش ‌دانشگاهي مغايرتي مشاهده نمودند لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 96/4/18 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرك تحصيلي خود مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي نمي ‌باشند چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي فوق مشاهده نمودند مي توانند نسبت به ويرايش آن ها اقدام نمايند.

 

 2-داوطلباني كه نسبت به مندرجات كارت شركت در آزمون در بندهاي 13، 14، 17، 18، 19، 20 و 26 شامل سري و سريال شناسنامه، محل تولد، سهميه، معدل كتبي نهايي ديپلم، محل اخذ مدرك ماقبل ديپلم، محل اخذ مدرك ديپلم و وضعيت تحصيلي و اشتغال مغايرتي مشاهده نمودند لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 96/04/16 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش (قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.

تبصره 1- داوطلبان نظام جديد كه سال اخذ مدرك ديپلم آنان سال 1384 به بعد مي ­باشد و مدرك پيش دانشگاهي خود را در يكي از سال هاي 91 الي 95 اخذ نموده ‌اند و مشمول اعمال سوابق تحصيلي هستند. چنانچه خواستار ويرايش اطلاعات مندرج در بندهاي 1 ،3 ،4، 7 ،12، 15، 16، 21، 22، 23 و 24 كارت شركت در آزمون خود مي باشند با توجه به اين كه در زمان ثبت ‌نام اوليه نسبت به تأييد بندهاي فوق اقدام و كد سوابق تحصيلي دريافت نموده­ اند در اين مرحله هيچ گونه ويرايشي در خصوص اطلاعات فوق انجام نخواهد شد، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 96/4/18 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرك تحصيلي خود مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.

تبصره 2- در صورت مشاهده هرگونه مشكل درخصوص نمرات آموزش و پرورش، اطلاعات سوابق تحصيلي، عدم ارسال آن ها به سازمان سنجش، مشمول يا غيرمشمول بودن لازم است حداكثر تا تاريخ 96/4/18 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ ديپلم خود مراجعه نماييد.

 - داوطلبان در صورتي كه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 2، 6، 8، 9 و 10 (جنس، دين، زبان خارجي امتحاني، معلوليت و بهيار) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند ضروري است از روز سه‌ شنبه 96/4/13 لغايت روز چهارشنبه 96/4/14 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 با به همراه داشتن كارت شناسايي معتبر (كارت ملي و يا شناسنامه عكس­ دار) شخصاَ به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه بر اساس جدول شماره 2 اين اطلاعيه پرينت كارت مراجعه نمايند.

 

3- چنانچه سهميه درخواستي داوطلبي غير از سهميه مناطق مي ‌باشد و در بند 26 كارت شركت در آزمون سهميه مناطق درج شده است لازم است به ترتيب ذيل عمل نمايند:

3-1- كليه داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه‌ هاي بنياد شهيد و امورايثارگران، رزمنده ستادكل نيروهاي مسلح، فرزند و همسر رزمندگان و ايثارگران ارگان هاي سپاه پاسداران، ستادكل نيروهاي مسلح و وزارت جهاد كشاورزي جهت اعلام مغايرت و تكميل اطلاعات مربوط به جانباز يا ايثارگر حداكثر تا تاریخ 96/4/16 منحصراً به قسمت ويرايش اطلاعات در سايت اين سازمان مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصلاح و تكميل موارد اقدام نمایند تا درصورت تاييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه براي آن ها اعمال شود. در غير اين صورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچ گونه اعتراضي قابل قبول نمي‌ باشد.

3-2- ساير متقاضيان استفاده از سهميه (رزمنده داوطلب بسيجي و رزمنده وزارت جهاد كشاورزي) براي روشن شدن وضعيت سهميه خود، حداكثر تا تاريخ 96/4/18 به ارگان مربوط (ستاد مشترك سپاه پاسداران-وزارت جهادكشاورزي) مراجعه نمايند. بديهي است در صورت دارا بودن سهميه و تاييد توسط ارگان ذيربط، سهميه درخواستي اعمال می شود. در غير اين صورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچ گونه اعتراضي قابل پذيرش نمي‌ باشد.

3-3- آن دسته از داوطلباني كه بر اساس اطلاعيه مورخ 96/3/7 اين سازمان در خصوص اعمال سهميه 5 درصدي ايثارگران (موضوع ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور) در تاريخ هاي 96/3/18 لغايت 96/3/23 موفق به تكميل فرم مربوط نشده اند لازم است همزمان با پرينت كارت شركت در آزمون از تاريخ 96/4/12 لغايت 96/4/18 براي اعلام وضعيت سهميه خود وارد سامانه مربوط شوند. همچنين چنانچه داوطلبي قبلاً متقاضي سهميه شده و سهميه وي توسط ارگان مربوط تأييد نشده و به عدم اعمال آن معترض مي ‌باشد مي‌ بايست مجدداً نسبت به تكميل اطلاعات خود در سامانه اقدام نمايد.

ضمناً داوطلباني كه اطلاعات آنان در سيستم سجاياي بنياد شهيد و امور ايثارگران شناسايي نشده است لازم است جهت پيگيري اعمال سهميه خود به بنياد شهيد استان محل پرونده خود مراجعه نمايند.

4- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب داراي اشكالاتي از جمله؛ فاقد مهر عكس، واضح نبودن عكس، درج عكسي به جزء عكس داوطلب (اشتباه عكس) و ... مي ­باشد ضروري است از روز سه شنبه 96/4/13 الي روز چهارشنبه مورخ 96/4/14 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 با به همراه داشتن 2 قطعه عكس 4×3، كارت ملي يا شناسنامه عكسدار شخصاَ به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه بر اساس جدول شماره 2 مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف شود.

تبصره: در صورتي كه در اين خصوص كارت داوطلب داراي اشكال مي باشد و تا روز قبل از آزمون نسبت به رفع آن اقدام ننمايد مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب با وي رفتار خواهد شد.

5- چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روي كارت شركت در آزمون چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي ‌باشد ضروري است از روز سه­ شنبه 96/4/13 الي روز چهارشنبه مورخ 96/4/14 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 شخصاَ به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط بر اساس جدول شماره 2 اين اطلاعيه مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف شود.

6- داوطلبان گروه آزمايشي هنر در صورت علاقه مندي به رشته­ هاي ذيل به منظور شركت در آزمون عملي مي ­بايست نسبت به انتخاب حداكثر دو مجموعه از رشته ‌هاي تحصيلي جدول ذيل منحصراً به صورت اينترنتي از تاريخ 1396/4/17 تا 1396/4/22 از طريق پايگاه اطلاع ‌رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org اقدام نمايند. با توجه به اين كه پذيرش دانشجو در رشته ‌هاي تحصيلي مورد نظر در آزمون سراسري سال 1396 به صورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي‌ پذيرد داوطلباني كه اقدام به انتخاب يك (1) مجموعه از مجموعه ‌هاي رشته‌ هاي تحصيلي ذيربط براي شركت در آزمون عملي اقدام مي ‌نمايند، مي­ بايست نسبت به پرداخت مبلغ 250.000 (دويست و پنجاه هزار) ريال بابت هزينه آزمون عملي در هر يك از مجموعه ‌هاي فوق به صورت اينترنتي به وسيله كارت‌ هاي بانكي عضو شبكه شتاب، از تاريخ فوق اقدام نمايند. داوطلبان در صورتي كه متقاضي و علاقه مند به شركت در آزمون عملي دو/2 مجموعه از مجموعه ‌هاي رشته ‌هاي تحصيلي ذيل مي ‌باشند مي‌ بايست نسبت به پرداخت مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ريال به صورت اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است عدم اعلام علاقه مندي و عدم پرداخت هزينه آزمون عملي در تاريخ تعيين شده به منزله عدم امكان پذيرش آنان در اين رشته ‌ها خواهد بود.

 آزمون عملي براي داوطلبان متقاضي در روز پنجشنبه مورخ 96/5/12 برگزار خواهد شد. داوطلبان لازم است براي اطلاع از زمان پرينت كارت ورود به جلسه و آدرس محل برگزاري آزمون به اطلاعيه ‌اي كه در تاريخ 96/5/8 در پايگاه اطلاع رساني اين سازمان قرار مي‌ گيرد، مراجعه نمايند.

 

شماره مجموعه آزمون عملي

عنوان رشته ‌ها

2

نقاشي ـ ارتباط تصويري ـ هنرهاي تجسمي ـ طراحي پارچه و لباس

3

طراحي صنعتي

4

ادبيات نمايشي

5

مجسمه ‌سازي

6

موسيقي ايراني

7

موسيقي جهاني

9

كتابت و نگارگري

10

آهنگسازي

11

بازيگري ـ كارگرداني

12

طراحي صحنه

13

نمايش عروسكي

14

عكاسي

 

6- آن دسته از داوطلباني كه در زمان ثبت ­نام آزمون موفق به اعمال بند موسسات غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور نشده ­­اند، مي ­توانند با پرداخت مبلغ 102.000 ريال (معادل يكصد و دو هزار) به صورت الكترونيكي به وسيله كارت هاي عضو شبكه بانكي شتاب از طريق سايت سازمان سنجش و در قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به علامت ‌گذاري بند فوق از تاريخ 96/4/11 لغايت 96/4/16 اقدام نمايند.

7- به اطلاع داوطلبان علاقه­ مند به رشته­ هاي تحصيلي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه­ هاي تربيت دبير شهيد رجايي و پرديس ­هاي دانشگاه فرهنگيان مي ‌رساند، توضيحات لازم در خصوص نحوه اعلام علاقه ­مندي از داوطلبان براي پذيرش در اين دانشگاه ها در مرحله انتخاب رشته اطلاع ‌رساني خواهد شد.

8- آن دسته از داوطلبان علاقه ‌مند به انتخاب رشته‌ هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي كه پذيرش در آن ها بر اساس آزمون صورت مي ‌پذيرد، مي ‌بايست ضمن شركت در آزمون، پس از اعلام نتيجه اوليه آزمون سراسري و دريافت كارنامه براي انتخاب رشته به سايت مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مراجعه نمايند.

 

د- تذكرهاي‌ مهم‌

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس ­دار الزامي است.

2- درِ حوزه­­ هاي امتحاني صبح ­ها رأس‌ ساعت‌ 7:00 (هفت) صبح و بعدازظهرها رأس ساعت 14:30 (دو و نيم بعدازظهر) بسته خواهد شد و شروع فرآيند برگزاري آزمون صبح ­ها راس‌ ساعت‌ 7:30 (هفت و سي دقيقه) و بعداز ظهرها راس ساعت 15:00 (سه بعدازظهر) آغاز مي شود. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ حوزه هاي امتحاني ممانعت به عمل خواهد آمد.

3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي مربوط‌، لازم است اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس ­دار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته‌ باشد.

4- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، هرگونه دستگاه ارتباطي (از قبيل پيجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوري، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و ...)، جزوه، كتاب، ماشين حساب، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند:

4-1- به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط بر اساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري كه بخشي از آن در بند «ه» آمده است، رفتار خواهد شد.

4-2- در صورت همراه داشتن وسايل ذكر شده و تحويل آن ها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسايل، حوزه برگزاري هيچ گونه مسئوليتي در قبال آن نخواهد داشت.

5- براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شركت در آزمون گروه هاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ انساني‌ ، علوم‌ تجربي و زبان هاي خارجي‌ كه علاقه‌ مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ 38 تقاضانامه‌ اعلام‌ داشته ‌اند، كارت‌ شركت در آزمون‌ گروه هنر نيز جداگانه‌ صادر شده است‌. اين‌ دسته ‌از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرينت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ هنر را نيز علاوه‌ بر پرينت كارت‌ شركت در آزمون ‌گروه آزمايشي‌ مربوط‌ از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت کنند. به عبارت ديگر براي‌ اين‌ قبيل‌ داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون‌ صادر شده‌ است‌ كه‌ لازم‌ است‌ پرينت هر دو كارت‌ شركت در آزمون را از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور ‌دريافت‌ نمايند.

6- براي‌ آن دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شركت در آزمون گروه هاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ انساني‌، علوم‌ تجربي و هنر كه علاقه‌ مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ زبان هاي‌ خارجي‌ نيز با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ 39 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده ‌اند، كارت‌ شركت در آزمون گروه زبان هاي‌ خارجي‌ نيز صادر شده‌ است‌. اين‌ دسته‌ از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرينت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ آزمايشي‌ زبان هاي‌ خارجي‌ را نيز علاوه‌ بر كارت‌ گروه‌ آزمايشي‌ مربوط‌ از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ کنند. به‌ عبارت ديگر براي‌ اين‌ قبيل‌ از داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون صادر شده‌ است‌ كه‌ لازم است‌ پرينت هر دو كارت‌ شركت در آزمون را از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ نمايند.

7- براي‌ آن دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شركت در آزمون گروه هاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌ و علوم‌ انساني‌ كه علاقه‌ مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در گروه‌ هنر و همچنين‌ گروه‌ زبان هاي‌ خارجي‌ با علامت گذاري‌ در رديف هاي‌ 38 و 39 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده ‌اند، سه‌ كارت‌ شركت در آزمون (يك‌ كارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمايشي‌ اصلي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني يا علوم‌ تجربي‌ و يا علوم‌ انساني‌ و دو كارت‌ ديگر به‌ ترتيب‌ براي‌ گروه‌ هنر و زبان هاي‌ خارجي‌) صادر شده‌ است‌. اين‌ قبيل‌ از داوطلبان‌ بايد پرينت هر سه‌ كارت‌ شركت در آزمون را از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ کنند.

8- داوطلبان شاغل در شغل بهياري كه داراي ديپلم بهياري بوده و در آزمون سراسري سال 1396 در گروه آزمايشي علوم تجربي ثبت ‌نام نموده ‌اند علاوه بر پاسخ گويي به دروس عمومي و اختصاصي گروه آزمايشي مربوط، بايستي به دروس اختصاصي بهياري نيز كه در دفترچه شماره 3 درج شده، پاسخ دهند. براي اين قبيل داوطلبان بر روي كارت شركت در آزمون در قسمت بهياري، كلمه «بلي» مشخص شده است.

9- داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌ كه داراي ديپلم علوم و معارف اسلامي و عنوان‌ گواهينامه‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ نظام جديد آنان‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامي‌ (كد 18) مي ‌باشد با توجه‌ به‌ ضوابط‌، لازم‌ است‌ علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصي‌ گروه‌ مذكور، درس ‌اصول ، عقايد و فقه‌ را نيز امتحان‌ دهند. لذا به اين داوطلبان توصيه‌ مي ‌شود كه‌ به‌ مندرجات‌ برگ راهنما كه‌ به همراه‌ كارت‌ شركت در آزمون از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور قابل دريافت‌ و پرينت مي ‌باشد توجه‌ نمايند. وضعيت‌ چنين‌ داوطلباني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط‌ (از لحاظ‌ نوع‌ گواهينامه‌ ديپلم و دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌)، لازم ‌است‌ درس‌ اصول‌، عقايد و فقه‌ را امتحان‌ دهند دقيقاً در برگ راهنماي‌ شركت‌ در آزمون‌ مشخص‌ شده‌ است‌.

10- براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ يكي‌ از بندهاي‌ 1يا 2 يا 3 يا 4 و يا 5 رديف‌ 29 (بند معلوليت) تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاري‌ نموده‌ و مدرك‌ مورد تاييد از سازمان بهزيستي را نيز در زمان ثبت نام براي سازمان سنجش ارسال نموده ‌اند در مقابل‌ عنوان‌ معلوليت‌ در كارت‌ شركت در آزمون، نوع‌ معلوليت‌ درج‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ داوطلبي‌ يكي‌ از بندهاي‌ مذكور را علامتگذاري‌ و مدرك ‌مورد تاييد را نيز ارسال نموده ولي‌ در كارت‌ شركت در آزمون وي عنوان معلوليت مشخص‌ نشده‌، لازم‌ است‌ در يكي از روزهاي سه ‌شنبه مورخ 96/4/13 يا چهارشنبه مورخ 96/4/14 (روزهاي قبل از آزمون) با به همراه داشتن گواهي معلوليت مراتب‌ را سريعاً به‌ نماينده ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور مستقر در باجه رفع‌ نقص‌ بر اساس جدول شماره2 اطلاع‌ دهد تا قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ وضعيت‌ وي‌ مشخص‌ شود.

11- داوطلبان‌ مشمول‌ هر يك‌ از بندهاي 3 و 4 مندرج در بند (ج) و همچنين بند 10 مندرج در بند (د) فوق لازم‌ است‌ قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ با مراجعه به باجه رفع نقص بر اساس جدول شماره 2 اطلاعيه وضعيت‌ خود را مشخص‌كرده ‌باشند، بديهي‌ است‌ در حين‌ اجراي‌ آزمون‌ و بعد از آن‌ اقدامي‌ انجام‌ نخواهد شد.

12- از آن جا كه‌ بر اساس‌ ضوابط‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1396 منحصراً آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ داراي مدرك‌ پيش‌ دانشگاهي‌ بوده‌ و يا دانش‌ آموز دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ مي ‌باشند، مجاز به‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري ‌بوده ‌اند، بنابراين‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ به‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ راه‌ نيافته ‌اند، مجاز به‌ شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال 1396 نمي ‌باشند و بديهي‌ است‌ در صورت‌ شركت‌ در آزمون‌ از گزينش‌ نهايي‌ حذف‌ خواهند شد.

13- با توجه به اين كه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقای كيفي حوزه­ هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه ­ها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون سراسري سال 1396 از تاريخ 96/4/15 لغايت 96/4/22 به صورت اينترنتي از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نمایيد.

 

14 - نكاتي مهم در خصوص دفترچه ‌هاي سوال گروه هاي آزمايشي پنج ‌گانه و شخصي ‌سازي آن ها:

در آزمون سراسري سال 1396 به هر داوطلب در كليه گروه هاي آزمايشي يك پاسخنامه و 2 دفترچه سوال (آزمون عمومي«دفترچه شماره 1» و آزمون اختصاصي «دفترچه شماره 2») در قالب دو بسته نايلوني داده مي ‌شود. اين بسته‌ ها شخصي سازي شده و مشخصات داوطلبان بر روي پاسخنامه و جلد دفترچه سوالات درج شده است. داوطلبان شاغل در شغل بهياري كه داراي ديپلم بهياري هستند در گروه آزمايشي علوم تجربي و داوطلبان داراي مدرك ديپلم و پيش ‌دانشگاهي علوم و معارف اسلامي در گروه آزمايشي علوم انساني علاوه بر پاسخ گويي به سوالات دفترچه‌ هاي عمومي (دفترچه شماره 1) و اختصاصي (دفترچه شماره 2) مي ‌بايست به سوالات دفترچه اختصاصي شماره 3 نيز پاسخ دهند. داوطلبان در كليه گروه هاي آزمايشي مي ‌بايست پاسخ سوالات دفترچه‌ هاي عمومي و اختصاصي را در همان يك برگ پاسخنامه تحويل شده علامتگذاري نمايند.

 

ه‍- مواردي از قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري

ماده 5 - تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف - ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌ نظمي در برگزاري آزمون شود يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه دار.

ب - ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل:

1 - ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

2 - تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست ‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.

3 - ثبت‌ نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.

ج - استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه ‌دار.

د - كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.

ه‍- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غيرمجاز از آن ها.

و - هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌ هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح - خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آن ها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اين كه سوالات يا پاسخ آن ها واقعي يا غيرواقعي باشد.

 

ماده 6 هيأت ‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازات هاي زير را درباره متخلفان دارند:

الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب - در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.

تبصره - آراء هيأت ‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديدنظر خواهي در هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات در آزمون ‌ها مي‌ باشد.

ماده 7 - در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت ‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي ‌نمايند.

ماده 8 - ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌ شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم می شود. مجازات هر يك از اعضا كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي ‌باشد.

ماده 9 - رسيدگي در هيأت ‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون ‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت ‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌ هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌ هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم می شود.

ماده 10 - در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازات هاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون ‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي ‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ ‌التحصيلي به وي اعطا شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌ باشند.

ماده 11 - چنانچه با بررسي ‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرت هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌ دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌ هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي ‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌ باشد.

ماده 12 - هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون ‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي ‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي ‌شود و مديران مسوول آن ها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌ هاي پيش ‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي ‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آن ها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي‌ باشد.

تبصره - در مورد آموزشگاه هايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي ‌العموم نيز مي ‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

 

 در خاتمه‌ اضافه‌ مي‌ نمايد كه‌ واحد پاسخ گويي‌ غيرحضوري‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1396 براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ همه‌ روزه‌ به غير از ايام تعطيل و در وقت اداري آماده‌ پاسخ گويي‌ به‌ سوالات‌ مي‌ باشد. لذا داوطلبان‌ در صورت‌ نياز مي ‌توانند سوالات خود را با بخش پاسخ گويي اينترنتي اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org و يا با شماره‌ تلفن 42163 021 به‌ طور مستقيم‌ (واحد پاسخ گويي‌ غيرحضوري ‌آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1396 با روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور) تماس‌ و يا در ميان بگذارند.


برای دانلود و مشاهده جداول پیوست اطلاعیه اینجا کلید کنید

 

جدول‌ شماره‌ 3 ـ نشاني‌ محل رفع نقص كارت شركت در آزمون براي‌ داوطلبان‌ آزمون سراسري سال 1396 كه‌ شهرستان محل برگزاري آزمون و رفع نقص كارت ورودي آنان بر اساس جدول شماره 1 و 2 شهرستان تهران مي ‌باشد

محل رفع نقص كارت

سه شنبه 13/4/1396

چهار‌شنبه 14/4/1396

صبح‌ از ساعت‌ 8 تا 12

عصر از ساعت‌ 14 تا 18

صبح‌ از ساعت‌ 8 تا 12

عصر از ساعت‌ 14 تا18

دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره تهران

(حوزه خواهران)

كليه متولدين سال 1364 و سال هاي قبل از آن

كليه متولدين سال هاي1365، 1366، 1367، 1368، 1369،  1370و1371

كليه متولدين سال هاي 1372 ، 1373 ، 1374 و 1375

كليه متولدين
سال 1376

دانشگاه خوارزمي تهران
(تربيت معلم تهران)

(حوزه خواهران)

كليه متولدين سال 1377 با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (س)

كليه متولدين سال 1377 با حرف اول نام خانوادگي
(ش) تا (ي)

كليه متولدين سال 1378 و سال هاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي
(الف) تا (س)

كليه متولدين سال 1378 و سال هاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي
(ش) تا (ي)

دانشگاه علم و صنعت ايران

(حوزه برادران)

كليه متولدين سال 1378 و سال هاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي
(الف) تا (س)

باجه شماره 1

كليه متولدين سال1377 با حرف اول نام خانوادگي
 (الف) تا (س)

باجه شماره 1

كليه متولدين سال هاي 1369 1370، 1371، 1372، 1373، ،1374 ، 1375 و 1376

كليه متولدين سال هاي 1368 و سال هاي قبل از آن

كليه متولدين سال 1378 و سال هاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ي)

باجه شماره 2

كليه متولدين سال 1377 با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ي)

باجه شماره 2

 الف ـ حوزه خواهران:

1 ـ دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره تهران: تهران: خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، كوچه شاهرود

2 ـ دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم تهران): خيابان شهيد مفتح، نرسيده به خيابان انقلاب، شماره 49

 ب ـ حوزه برادران:

1 ـ دانشگاه علم و صنعت ايران: ميدان رسالت، خيابان هنگام، خيابان دانشگاه علم و صنعت ايران

 

برای دانلود و مشاهده جداول پیوست اطلاعیه اینجا کلید کنید

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

1396.04.04

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نحوه آشنایی شما با سایت
از طریق دوستان
از طریق روزنامه و جراید
از طریق اینترنت
از طریق SMS
از طریق ایمیل
 

آخرین اخبار

*سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي فارغ التحصیلان (96-95) در‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1396

*درباره نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

*مرحله تكميل ظرفيت دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي در برخی رشته های آزمون استخدامي متمركز 95

*درباره جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دکتری (Ph.D) سال 1397

*اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص رشته هاي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

*تاريخ‌ برگزاري، نحوه‌ پرينت كارت‌ و محل رفع نقص كارت آزمون سراسري‌ سال 1396

*آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي - كاربردي سال 1396

*فرصت مجدد براي متقاضيان سهميه 5 درصد ايثارگران در آزمون سراسري سال 1396

*پرينت كارت‌ صد و هجدهمین دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2017)

*چهارمين آزمون استخدامی مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1396

*آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد از هفته آخر خرداد96

*رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات دفترچه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

*تمديد مهلت دريافت علاقه مندي براي اعمال سهميه 5 درصد ايثارگران کنکور سراسری96

*نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 1395/8/21

*تمديد ثبت ‌نام و رشته محل ‌هاي جديد و اصلاحات آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته96

*زمان اعلام نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

تمام گروه های خبری سایت

  بازديد کل : 630719 نفر   - 155608 ip   بازديد امروز : 202 نفر   - 25 ip   بازديد ديروز : 194 نفر   - 64 ip   آنلاين : 4 نفر